پیام روز
دانشجويان گرامي فرم نظرسنجي خدمات سلف سرويس در صفحه اصلي سامانه اموزشي شما(بخش نظرسنجي هاي فعال) قرار گرفته است درصورت استفاده از اين خدمات لطفا نسبت به تکميل اين فرم اقدام نماييد