روش اول (با اطلاعات کاربری اتوماسیون)
ثبت درخواست با شناسه و رمزعبور اتوماسیون
شناسه كاربري صفحه کلید مجازی
كلمه عبور صفحه کلید مجازی


پیگیری درخواست
کد رهگیری
کد ملی
روش دوم (دانش آموختگان فاقد اطلاعات کاربری )
شماره دانشجویی
کد ملی
*
نام
*
نام خانوادگی
*
نام پدر
*
شماره شناسنامه
*
فراموشی کد رهگیری
نوع درخواست
*
كد ملی
*
شماره همراه
*