فهرست
انجمن‌ها

تشکل‌ها:

تشکلها در واقع بر اساس اساسنامه تعريف مي‌شوند که مي‌تواند متفاوت باشد، بنابراين تعريف واحدي وجود ندارد.

1-    براي ورود ابتدا روي لينک تشکل‌ها کليک کرده و وارد آن مي‌شويم.

1

2-    صفحه جديدي شامل ليست تشکل ها نمايش داده مي شود.

2

3-    در صفحه جديد مي‌توانيد روي تشکل مورد نظر کليک کنيد.

3

افزودن تشکل جديد:

1-    جهت ايجاد تشکل جديد روي علامت به علاوه کليک کرده تا صفحه ايجاد تشکل باز شود.

4

 

2-     اطلاعات مورد نياز را وارد کنيد، در نهايت بايد روي گزينه ذخيره کليک کرد تا تشکل ايجاد شده ذخيره شود.

6

عنوان: عنوان يا نام تشکل ايجاد شده را وارد مي‌کنيم.

سال تأسيس: سال تأسيس تشکل را درج مي‌کنيم.

تعداد اعضاي شوراي مرکزي: تعداد اعضاي شوراي مرکزي در اين بخش تعيين مي‌شود. کساني که در انتخابات برگزار شده انجمن پذيرفته شده‌اند، پس از تأييد توسط مسئول امور فرهنگي به شوراي مرکزي تغيير سمت مي‌دهند.

درصد مجاز اعتبار: درصدي که وارد اين قسمت مي‌شود به اين معني است که چند درصد از کل دانشجويان بايد در اين تشکل ثبت نام نمايند تا تشکل ايجاد شود و مجوز فعاليت داشته باشد.

فايل اساسنامه: اساسنامه‌اي تعريف مي‌شود که متقاضي ابتدا بايد آنرا مطالعه کند و سپس ثبت نام نمايد. براي آپلود فايل آن ابتدا Browse را زده و فايل را انتخاب مي‌کنيم، سپس با کليک بر روي لينک بارگذاري فايل آپلود مي‌شود. چنانچه اساسنامه آپلود نشود، زمان ايجاد تشکل خطا رخ مي‌دهد.

نکته: کارشناس فرهنگي در صورت نياز به ايجاد محدوديت براي تشکل ايجادشده ابتدا بايد در بخش تعيين حوزه شرايط و محدوديت ها را تعيين نمايد. توضيحات بيشتر در صفحه راهنماي تعيين حوزه موجود مي باشد.

نکته: در تشکل‌ها اعضا سه نفش دارند. ابتدا به صورت اعضاي عادي ثبت نام مي‌کنند، سپس براي شرکت در انتخابات کانديد مي‌شوند و پس از آن با رأي‌گيري و تأييد مسئول امور فرهنگي به طور خودکار به شوراي مرکزي منصوب مي‌شوند.

1-     صفحه جديد نمايش داده مي شود . وارد صفحه افزودن تشکل مورد نظر مي شويد. در منوي سمت راست قسمت هاي مختلف را مي توان مديريت نمود.

8

تعيين حوزه:

براي هر تشکل شرايط و محدوديت‌هايي وجود دارد که در اين بخش مشخص مي‌شود.‌ تعيين حوزه زيرمجموعه تشکل مي باشد.

نکته: نتايج تغييرات تعيين حوزه در ايجاد تشکل تأثير گذاشته و محدوديت‌هايي در آن ايجاد مي‌کند، بنابراين پيش‌نياز تشکل مي‌باشد.

10

 

پس از کليک کردن بر روي گزينه تعيين حوزه صفحه جديد نمايش داده مي شود و وارد صفحه زير مي‌شود.

11

:اعضاي عادي

نقش دانشجو در مرحله اول عضو عادي مي‌باشد. اعضاي عادي زيرمجموعه تشکل مي باشد.

نکته: دانشجويان ابتدا به عنوان اعضاي عادي در تشکل ثبت نام مي‌کنند و سپس اعضاي عادي پيش نياز شوراي مرکزي مي‌باشند.

1-    بعد از تعريف تشکل به صفحه اول تشکل‌ها رفته و روي تشکل ايجاد شده کليک کنيد و سپس از منوي سمت راست گزينه اعضاي عادي را انتخاب نماييد تا صفحه‌اي باز شود.

 

12

2-    با انتخاب گزينه اعضاي عادي صفحه‌اي باز مي‌شود که ليست اعضاي ثبت نامي قابل مشاهده است.

13

3-    با کليک بر روي افزودن عضو جديد صفحه ديگري باز مي‌شود.

14

·        با کليک بر روي انتخاب عضو جديد از بين دانشجويان ثبت نامي در صفحه زير انتخاب مي‌شود.

15

در بخش ورود مشخصات مي‌توان فيلترهايي براي جستجو تعيين نمود.

§        نوع کاربر: در اين بخش نوع کاربر ثبت نام کننده که به عنوان مثال مي‌تواند دانشجو باشد، تعيين مي‌شود.

§        بخش: تمامي بخش‌هاي واحد دانشگاهي در اين قسمت قرار دارند، مانند بخش رياضي، فيزيک و ...

§        نام خانوادگي: جستجو بر اساس يک نام خانوادگي خاص انجام مي‌شود.

§        نام: جستجو بر اساس يک نام خاص انجام مي‌شود.

§        شناسه کاربري: در اين قسمت مي‌توان جستجو را بر اساس شناسه کاربري انجام داد که مثلاً در مورد دانشجويان حرف s قبل از شماره دانشجويي آنها مي‌باشد.

سپس با کليک بر روي جستجو بر اساس فيلترها و مشخصات تعيين شده جستجو انجام مي‌شود. همچنين با کليک بر روي انصراف از اين بخش خارج مي‌شود.

نهايتاً پس از جستجو نتايج آن در زير آن صفحه نمايش داده مي‌شود.

 16

·        سپس تاريخ عضويت آنها مشخص مي‌شود.

·         با گزينه ذخيره آن عضو تأييد شده و به عضويت در مي‌آيد که ليست اعضا در جدول به نمايش در مي‌آيد.

17

شوراي مرکزي:

شوراي مرکزي اداره کارهاي تشکل و تصميم‌گيري در مورد آن را به عهده دارند.

براي ورود به اين قسمت روي گزينه شوراي مرکزي کليک کنيد. شوراي مرکزي زيرمجموعه تشکل مي باشد.

18

در شوراي مرکزي نيز مسئول امور فرهنگي مي‌تواند اعضاي شوراي مرکزي را حذف نمايد و همچنين پس از انتخابات اقدامات تأييد نهايي در اين صفحه صورت مي‌گيرد.

19

پس از کليک بر روي افزودن صفحه‌اي باز مي‌شود که مسئول امور فرهنگي مي‌تواند اعضاي واجد شرايط را تأييد کند، سپس اسامي آنها به طور خودکار از اعضاي عادي به اعضاي شوراي مرکزي انتقال مي‌يابد.

20

پس از ذخيره عضو، شخص تأييد شده به ليست شوراي مرکزي منتقل مي‌شود.

21

انتخابات:

با کليک بر روي گزينه انتخابات، وارد صفحه زير مي‌شود که مي‌توان انتخابات جديدي را در تشکل تعريف شده، تعريف نمود. همچنين مي‌توان انتخابات تعريف شده قبلي را ويرايش نمود.

22

تاريخچه عضويت:

در اين قسمت پيشينه تمام اعضاي ثبت نام شده در امور فرهنگي وجود دارد.

درخواست لغو عضويت:

اعضاي شرکت کننده به هر دليلي مي‎توانند درخواست لغو عضويت نمايند. مسئول امور فرهنگي در اين بخش پس از بررسي مورد، با درخواست آنها مبني بر لغو عضويت موافقت يا مخالفت مي‎نمايد.

7

انجمن‌هاي علمي: تمامي عمليات مانند تشکل‌ها مي‌باشد.

نکته: انجمن‌هاي علمي در امور فرهنگي داراي ساختار مجزايي مي‌باشند. براي درخواست انجمن بايد روند ديگري را طي نمايند به اين دليل که ساختار سازماني آنها متفاوت مي‌باشد. انجمن‌ها داراي مواردي مانند استاد راهنما، نشريه و ... مي‌باشند. انتخابات انجمن‌ها به صورت کشوري برگزار مي‌گردد زيرا همه زير نظر يک سازمان کشوري مي‌باشند. در سيستم پس از برگزاري انتخابات تحت نظارت يک ناظر از سازمان کل، نتيجه براي سازمان ارسال مي‌گردد. فرآيند درخواست‌هاي آنها متفاوت مي‌باشد زيرا تأييد از سازمان کل را نياز دارد. در انجمن‌ها تنها شوراي مرکزي يا دبير مي‌تواند درخواست دهد. سپس بايد استاد راهنما آن را تأييد يا رد نمايد و يا جهت تصحيح آن را مرجوع کند. پس از تأييد به معاونت دانشکده، معاون دانشگاه، حسابداري و ... ارسال مي‌شود.

کانونها: تمامي عمليات مانند تشکل‌ها مي‌باشد.

شوراي اسلامي خوابگاه: تمامي عمليات مانند تشکل‌ها مي‌باشد.