فهرست
سرفصل‌هاي درس

سرفصل‌هاي درس:

در اين قسمت سر فصل هاي مربوط به اين درس وارد مي شوند. براي ويرايش و تعيين سرفصل بر روي کليد " ويرايش سرفصل هاي درس" کليک نماييد و توسط جعبه ابزاري که نمايان مي شود مي توانيد سرفصل ها را ويرايش نماييد. 

1