فهرست
تنظيمات سي وي

تنظيمات سي وي

 در صورتي که تمايل داريد صفحه اطلاعات سي وي خود را سفارشي کنيد، با استفاده از اين صفحه به راحتي مي توانيد اين کار را انجام دهيد. به اين منظور در قسمت پژوهشي روي لينک تنظيمات سي وي کليک کنيد. (شکل 1)

2

شکل 1

با کليک بر روي تنظيمات سي وي، صفحه مربوط به آن نمايش داده مي شود. (شکل 2)

3

شکل 2

آدرس سي وي قديمي در صورت وجود: در صورتي که مايليد لينک اطلاعات پژوهشي قبل از سال 86 شما در صفحه سي وي نمايش داده شود، آدرس آن را در اين قسمت وارد کنيد.

 علاقه مندي ها (فارسي/لاتين): در صورتي که مايليد علاقه مندي هاي شما نيز به صورت فارسي يا انگليسي در صفحه سي وي شما نمايش داده شود، اين قسمت را تکميل کرده و همچنين در قسمت مشخصات رفتاري تيک گزينه نمايش علاقه مندي ها در سي وي را بزنيد.

مشخصات رفتاري: در صورتي که تمايل نداريد که وضعيت تاهل خود را به اشتراک بگذاريد، با زدن تيک عدم نمايش وضعيت تاهل در سي وي نسبت به پنهان نمودن وضعيت تاهل خود در صفحه سي وي اقدام نماييد.

 تذکر: جهت ذخيره هرگونه تغيير در اين صفحه دکمه ذخيره را فشار دهيد.