فهرست
تكميل فرم ارتقا

تکميل فرم ارتقاء

جهت ثبت درخواست براي ارتقا بايد کليه فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي (مواد 1 تا 4 آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاه) در سامانه آموزشي، پژوهشي دانشگاه وارد گردد و تکميل فرم ها و ارسال نيز از طريق سامانه صورت مي پذيرد.

 لطفا به نکات زير توجه فرماييد:

 • توصيه مي گردد که "آيين نامه ارتقا" را مطالعه کنيد و سپس به تکميل فرم ارتقا اقدام کنيد.
 • توجه فرماييد براي موادي از آيين نامه ارتقا که ماهيت ارزيابي دارند نياز به تکميل برگه نيست. پس از تکميل فرم توسط شما، سيستم به محاسبه امتياز اقدام خواهد نمود. همچنين نيازي به ثبت درس هايي که در سال هاي مختلف تدرس نموده ايد و پايان نامه هايي که با راهنمايي يا مشاوره شما هدايت شده اند، نيست.
 • ثبت اطلاعات مربوط به هر بند،شبيه اطلاعات مربوط به چاپ مقاله در نشريه است. ثبت اين اطلاعات و همچنين پيوست مدارک الزامي است.
 • توجه داشته باشيد در صورت وجد هر گونه ايراد يا اشتباه در فرم ارتقا، درخواست شما جهت تکميل يا تصحيح بازگشت داده مي شود، بديهي است در اين صورت تاريخ ارتقاي شما به آخرين باري که پرونده را ارسال نموده ايد، تغيير خواهد يافت.
 • از همکاران محترم درخواست مي شود ورود اطلاعات را در طول زمان انجام دهند. مثلا اگر در کارگاهي که در يکي از مواد داراي امتياز است شرکت نموده ايد، پس از دريافت گواهي، برگه مربوطه را تکميل و پيوست لازم را نيز ضميمه کنيد. اين کار باعث مي شود که در هنگام ارسال درخواست مشکل کمتري داشته باشيد.
 • در صورتي که کاري مشترک است و مقرر شده است که تقسيم سهم افراد برا اساس توافق صورت پذيرد، بايد توافق نامه امضا شده نيز ضميمه گردد.
 • احکام بايستي در قسمت بازسازي احکام  مربوط به خود ثبت و به تاييد دانشگاه رسيده باشند، به اين معنا که در ليست احکام بايستي وضعيت "بايگاني شده" نمايش داده شود.
 • قبل از ارسال فرم ارتقا بايستي حتما در قسمت فرمهاي سي وي نسبت به تکميل سوابق تحصيلي دانشگاهي خود اقدام نموده و عنوان پايان نامه خور را نيز وارد نماييد.

 مراحل تکميل فرم:

 پس از ورود به اتوماسيون آموزشي پژوهشي sess قسمت ارتقا/فرصت مطالعاتي روي لينک "تکميل فرم ارتقاء" کليک کنيد. (شکل 1)

 

1

شکل 1

پس از کليک روي لينک "تکميل فرم ارتقاء" وارد صفحه اي مانند آنچه در شکل2 مشاهده مي نماييد، مي شويد. در اين صفحه علاوه بر مشاهده پرونده هاي قبلي ارتقاي خود، مي توانيد نسبت به تکميل پرونده ارتقاي جديد نيز اقدام نماييد.

2

شکل 2

پس از کليک روي دکمه "تکميل فرم جديد" پيغامي مانند شکل زير به شما نمايش داده مي شود، در صورتي که نسبت به ايجاد فرم ارتقا اطمينان داريد دکمه "OK" و در غير اين صورت دکمه "Cancel" را انتخاب کنيد. (شکل3)

3

شکل 3

پس از اينکه روي دکمه "OK" کليک کنيد وارد صفحه اي مانند شکل4 مي شويد. 

12

شکل 4

همان طور که در شکل مشاهده مي کنيد در قسمت بالاي فرم مشخصات شما آورده شده است. مرتبه فعلي و تاريخ آخرين ارتقاي خود را بررسي کنيد و از صحت آن مطمئن شويد. در صورت وجود هر گونه اشتباه در اين قسمت قبل از اينکه فرم ارتقا را ارسال کنيد، حتما مساله را با معاون پژوهشي دانشکده خود در ميان گذاشته و نسبت به تصحيح آن اقدام کنيد. چرا که در صورتي که مرتبه شما اشتباه وارد شده باشد تمام مراحل روند ارتقا با مشکل روبرو خواهد شد، و در صورتي که تاريخ آخرين ارتقاي شما اشتباه باشد ليست دروس و پايان نامه هاي شما نيز دچار اشتباه خواهد شد، لذا در صورت مشاهده هر گونه ايراد در اين قسمت قبل از به جريان اندازي روند فرم ارتقا، نسبت به تصحيح آن اقدام فرماييد.

در صفحه اي که براي شما باز شده كليه مواد و بندهاي هر ماده مشخص شده اند. با انتخاب هر بند، مواردي كه بالقوه مي‌توانيد ارسال كنيد نمايش داده مي‌شود. به جهت تکميل فرم، لينک "ويرايش" در کنار عنوان هرکدام از بندها را انتخاب و در صفحه باز شده ، از بين موارد مناسب نمايش داده شده، آيتم هاي مورد نظر را با تيک زدن انتخاب نموده و دکمه "ذخيره"  را کليک نماييد. همين كار را براي تمام بندها و تمام مواد آيين‌نامه انجام دهيد.

در اينصورت کنار عنوان آن بند يک آيکن 13 قرار مي گيرد که بيانگر داشتن زيرشاخه براي آن بند است. با کليک بر روي آن مي توانيد آيتم هايي که به آن بند اضافه کرده ايد، را مشاهده نماييد.

با کليک بر روي هر آيتم کادر مکالمه اي  مانند آنچه در شکل 5 مي بينيد نمايش داده مي وشد که حاويمشخصات آن آيتم در بند فرم مي باشد.

16

شکل 5

 • حذف از فرم: با انتخاب اين دکمه مي توانيد آيتم انتخاب شده را از فرم ارتقاي خود حذف کنيد.
 • ذخيره وضعيت مستقل: جهت ذخيره وضعيت مستقل مقاله عبارت "مستقل مي باشد" را تيک بزنيد.
 • هموشاني: براي انتخاب موارد همپوشاني مقاله انتخاب شده با ساير مقالات روي دکمه همپوشاني کليک نماييد.
 • ثبت وضعيت انتخاب در ساير بندها: جهت ثبت وضعيت انتخاب در ساير بندها ماده و بند مورد نظر خود را از ليست انتخابي، انتخاب نماييد. براي حذف تکرار، گزينه -- را انتخاب و روي دکمه ثبت وضعيت کليک نماييد.

آيين نامه ارتقا داراي 4 ماده به شرح زير مي باشد:

 1. ماده 1- فعاليت هاي فرهنگي - تربيتي - اجتماعي: شامل 9 بند که حداقل امتياز مورد نياز براي ارتقا در اين ماده 10 و حداکثر امتياز قابل کسب از اين ماده 30 مي باشد.
 2. ماده 2- فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيات علمي: شامل 7 بند که حداقل امتياز مورد نياز براي ارتقا در اين ماده 20 و حداکثر امتياز قابل کسب از اين ماده 40 مي باشد.
 3. ماده 3-  فعاليت هاي پژوهشي - فناوري:  شامل 20 بند که محدوديتي براي کسب امتياز ندارد.
 4. ماده 4- فعاليت هاي علمي-اجرايي اعضاي هيات علمي: شامل 16 بند که حداقل امتياز مورد نياز براي ارتقا در اين ماده 10 و حداکثر امتياز قابل کسب از اين ماده 40 مي باشد.

در جدول هاي زير محل ثبت آيتم هاي تمامي بندها مشخص شده است:

8

جدول 1: ماده1- فعاليت هاي فرهنگي-تربيتي-اجتماعي 

9

جدول2: ماده 2-فعايت هاي آموزشي

10

جدول 3: ماده 3-فعاليت هاي پژوهشي-فناوري

11

جدول4: ماده4-فعاليت هاي علمي-اجرايي

قسمت انتهاي فرم ارتقا که در شکل 6 نشان داده شده است داراي دکمه ها و نکاتي مي باشد که در روند تکميل فرم نقش بسيار مهمي دارند.

18

شکل 6

 • ليست همپوشاني مقالات در  اين قسمت نمايش داده مي شود.
 • در صورتيكه متقاضي ارتقاء مرتبه به استادي هستيد، در آخر سياهه مواد آيين‌نامه بايد حداقل يكي از موارد مشخص شده است را كه واجد آن شرايط هستيد، انتخاب كنيد. سپس MIF رشته خود را بر اساس اطلاعات موجود در موسسه ISI بنويسيد و تيک تاييد موارد فوق را بزنيد.
 • در انتهاي کار، پس از بررسي و اطمينان يافتن از صحت اطلاعات، دکمه "ارسال فرم و مدارک را" را انتخاب کرده و پيغام زير را تاييد نماييد.

19

شکل 7

 • پس از ارسال درخواست ارتقاء با انتخاب گزينه "تکميل فرم ارتقا" مي‌توانيد متوجه شويد پرونده شما در چه مرحله‌اي قرار دارد (گزينه ارزيابي دانشكده و بخش مربوط به رؤساي بخش‌ها و معاونين آموزشي دانشكده‌ها مي‌باشد).
 • با توجه به اينکه ارجاع فرم ارتقا به متقاضي منجر به تغيير تاريخ درخواست خواهد شد، در صورتي که طي روند گردش اداري ارتقا، کميته ها درخواست مدرک يا مدارکي از شما داشتند، بايستي از امکان افزودن مدارک الحاقي در قسمت پايين فرم  استفاده نماييد. با انتخاب دکمه"افزودن مدارک الحاقي"  ، فرم پيوست ها ظاهر خواهد شد.(شکل 8) براي افزودن مدرک پيوست دکمه"افزودن مدرک جديد"  و در صفحه باز شده (شکل 9)، اطلاعات خواسته شده را وارد  و  "ذخيره" نماييد. سپس فايل هاي موردنظر را نيز پيوست نماييد. با انتخاب هر فايل بايستي دکمه "ذخيره پيوست"  انتخاب شود.

24

شکل8

25

شکل9

·         پس از اتمام کار به صفحه قبل بازگرديد و با انتخاب دکمه "ارسال مدارک"،  مدارک به فرم ارتقاي شما الحاق گرديده و اعضاي کميته ها قادر به مشاهده آنها خواهند بود.

·         جهت بروز رساني دروس دکمه "به روز رساني دروس " را انتخاب کنيد.

·         جهت بروز رساني پايان نامه ها دکمه "به روز رساني پايان نامه ها" را انتخاب کنيد.