فهرست
مشخصات درس

تعريف درس جديد:

براي تعريف درس جديد روي لينک آن کليک کرده تا وارد صفحه زير شود.

7

در اين صفحه سه بخش مشخصات درس، اصلاحات و مصوبات و دروس پيش‌نياز- هم‌نياز- مانع جمع- معادل براي وارد کردن اطلاعات وجود دارد که مي‌توانيد به لينک‌هاي زير مراجعه کنيد.

مشخصات درس:

بعد از ورود به بخش تعريف درس جديد، هر درس يک شناسه دارد که بخشي از آن به طور خودکار اعمال مي‌شود و بخشي ديگر در اختيار کارشناس بخش مي‌باشد. کد بخش به طور خودکار اعمال مي‌شود که نشان دهنده بخشي است که درس جديد در آن در حال تعريف شدن است. از شماره سريال نهايي مي‌توان به تمام اطلاعات درس پي برد. به عنوان مثال چهار رقم اول نشان دهنده کد بخش مي‌باشد. سپس مقطع تحصيلي تعيين مي‌شود که هر مقطع کد مخصوص به خود را دارد. مثلاً براي مقطع کارشناسي کد 3 در نظر گرفته مي‌شود و رقم پنجم در شماره سريال نهايي، مقطع تحصيلي را نشان مي‌دهد. در مرحله بعدي کد درس مشخص مي‌شود که يک عدد سه رقمي مي‌باشد و معمولاً بين 000 تا 999 در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين جايگاه کد درس در شماره سريال نهايي از رقم 6 تا 9 مي‌باشد. در نهايت سطح درس که يک عدد يک رقمي است نشان دهنده شماره درس خواهد بود. مثلاً در چارت درسي مدار 1 و 2 موجود است که با ديدن رقم آخر شماره سريال نهايي مي‌توان پي برد که مربوط به کدام يک مي‌باشد. شماره ي سريال نهايي درس به صورت زير توليد مي شود.

سطح - کد درس- کد مقطع تحصيلي - کد بخش = شماره ي سريال نهايي

کد مقاطع تحصيلي:

مقطع کد مقطع تحصيلي
کارداني 1
کارشناسي ناپيوسته 2
کارشناسي 3
کارشناسي ارشد ناپيوسته 4
کارشناسي ارشد پيوسته 5
دکتراي حرفه اي 6
دکتراي تخصصي 7
دانشور 8

 

بخش: اين قسمت با ورود به اين صفحه چيز ثابتي مي‌باشد.

نوع درس: به طور پيش فرض عادي قرار گرفته شده است اما نوع درس مي‌تواند پايان نامه باشد. اهميت نوع درس به جهت پرداخت شهريه مي‌باشد به اين معني که جداول ارائه شده توسط سازمان سنجش داراي نرخ‌ متفاوتي براي واحد پايان نامه مي‌باشد و با انتخاب اين قسمت مقادير شهريه بر اين اساس در شهريه اعمال مي‌شود. شهريه در زيرسيستم شهريه دانشجويي تصويب مي‌شود. همچنين درس‌ها در دو قالب ارائه مي‌گردد، يکي در قالب دروسي که براي آنها کلاس تعريف مي‌شود و ديگري دروسي مانند موضوعات ويژه، کارآموزي، پروژه و ... که دروس خاص هستند و کلاسي براي آنها تشکيل نمي‌شود. تأثير شهريه در کلاس زماني مي‌باشد کلاسي براي آن درس ارائه گردد. يعني اگر درس خاص تعريف شود آيتم شهريه در کلاس تأثيري ندارد.

تأثير در معدل: يک درس مي‌تواند در محاسبه معدل تأثير بگذارد و يا بي‌تأثير باشد. در بعضي از بخشها مثلاً به امتحان جامع دکتري نمره 0 تا 20 تعلق مي‌گيرد ولي نمره آن نبايد در محاسبه معدل مؤثر باشد، بنابراين در اين بخش تعيين مي‌شود.

مدت درس: يک درس مي‌تواند بيش از يک ترم مهلت ارائه و رد کردن نمره داشته باشد. اين مهلت مي‌تواند تا 4 ترم و حتي نامحدود باشد.

شماره مصوب (سابق) درس: بعضي از مواقع قبلاً يک درس با کد قديمي در وزارت علوم تعريف شده است که در اين قسمت وارد مي‌شود و بيشتر جنبه اطلاعاتي براي کارشناس دارد. همچنين پس از تبديل داده اين اتفاق مي‌افتد.

نام لاتين درس: به هر درس نام لاتيني داشته باشد که براي ايجاد کارنامه لاتين کاربرد دارد.

 

اصلاحات و مصوبات:

هر درس از زماني تعريف مي‌شود و تاريخ شروع آن مشخص است. در طول گذر زمان ممکن است بعضي از خصوصيات درس تغيير کند. مثلاً ممکن است درس تعريف شده در ابتدا 4 واحد بوده باشد و به دلايلي قصد تغيير آن به درس 3 واحدي را داشته باشند. بنابراين از نيمسال خاصي که مشخص مي‌شود، اين خصيصه تغيير مي‌يابد.

نيمسال: نيمسال تغيير خصوصيت تعيين مي‌شود.

سال: سال تغيير خصوصيت تعيين مي‌شود.

نام: نام درس مورد نظر وارد مي‌شود.

تعداد واحد تئوري: تعداد واحد تئوري درس تعيين مي‌شود.

تعداد واحد تئوري (شهريه): تعداد واحد تئوري که براي محاسبه شهريه در نظر گرفته مي‌شود، تعيين مي‌گردد.

تعداد واحد عملي: تعداد واحد عملي درس تعيين مي‌شود.

تعداد واحد عملي (شهريه): تعداد واحد عملي که براي محاسبه شهريه در نظر گرفته مي‌شود، تعيين مي‌گردد.

نوع نمره:

·        نوع نمره مي‌تواند عادي باشد که بين 0 تا 20 مي‌باشد.

·        نوع نمره مي‌تواند مرتبه‌اي باشد که به عنوان مثال خوب، عالي و ... را شامل مي‎شود.

·        نوع نمره مي‌تواند رد/ قبول باشد که تنها شامل گزينه قبول و مردود مي‌باشد.

·        نوع نمره مي‌تواند حرفي باشد که A، B، C، D و ... را در بر مي‌گيرد.

·        نوع نمره مي‌تواند حرفي فارسي باشد که الف، ب و ... را در بر مي‌گيرد.

اگر واحد درسي کارگاه باشد بايد تيک کارگاهي زده شود، تأثير آن در کارايي   و حق‌التدريس مشخص مي‌شود.

بنابراين براي تعريف درس جديد يا تغيير يک خصيصه از درس بايد اصلاحات و مصوبات تکميل گردد.

نکته: درسي قابل حذف مي‌باشد که ارائه نشده باشد و هيچ دانشجويي آن درس را انتخاب نکرده باشد.

 

دروس پيش‌نياز- هم‌نياز-‌ مانع جمع- معادل:

معمولاً پيش‌نياز هر درسي در بخش مربوطه وجود دارد، اما مي‌تواند متفاوت باشد. مثلاً پيش‌نياز درس فيزيک مدرن، درس معادلات ديفرانسيل از بخش رياضي باشد. بنابراين مي‌توان دروس پيش‌نياز يا هم‌نياز را از بخش‌هاي ديگر انتخاب نمود. يک درس همچنين مي‌تواند چند پيش‌نياز از بخش‌ مربوط به خود و بخش‌هاي ديگر داشته باشد.

براي انتخاب درس با کليک بر روي گزينه انتخاب ليست از دروس بخش‌هاي مختلف نمايان مي‌شود.

نکته مهم در مورد پيش‌نيازها، نوع رابطه و گروه آنهاست. دو درس مي‌توانند با هم هم‌گروه باشند. مثلاً در گروه 1، هر کدام از درسهاي A، B، C اگر گذرانده شود، مورد قبول است. در چنين مواردي بايد گروه آنها يکي باشد و عدد شماره آنها يکي باشد. اين مسئله زماني بيشتر اتفاق مي‌افتد که يک درس در بخش‌هاي مختلف با شماره متفاوت ارائه مي‌شود ولي در واقع همه يک درس هستند. از اين رو گروه آنها را يکسان انتخاب مي‌کنند تا دانشجو بتواند اين درس را در هر يک از بخش‌ها انتخاب کند.

نوع رابطه:

پيش‌نياز: به اين معني است که درسي پيش‌نياز درس ديگر مي‌باشد و ابتدا بايد آن درس پيش‌نياز گذرانده شود.

هم‌نياز: به اين معني است که آن درس حتماً بايد همراه با درس جديد يا قبل از آن گذرانده شود.

مانع جمع: يعني اگر کسي که درس خاصي را گذرانده بود، مجدداً نتواند آن را اختيار کند. مثلاً ممکن است درس معارف که کد مشخصي دارد توسط دانشجو انتخاب شود و بعد از مدت زماني نام آن به درس انديشه اسلامي تغيير کند. اما چون که اين دو درس در واقع يکي هستند، دانشجو نبايد مجاز به انتخاب مجدد آن باشد. در واقع اگر دروسي با شماره گروه يکسان باشند و رابطه ي مانع جمع با يکديگر داشته باشند به اين مفهوم مي باشد که دانشجو در طول دوره ي تحصيل  فقط يکي از آن دروس را مي تواند اخذ نمايد. 

معادل: منظور از اين مورد معادل بودن چند درس با هم مي‌باشد. مثلاً اگر دانشجو درسي را مردود شود و مجدداً درس را بگذراند، بار اول که درس را مردود شده است در معدل او محاسبه نمي‌شود. حال اگر دانشجو درسي را مردود شود و براي اخذ مجدد آن درس به گروه ديگري مراجعه نمايد، ممکن است درس با نام مشترک ولي کد متفاوت در آنجا ارائه شود. گزينه معادل باعث مي‌شود که سيستم، آن دو درس را يکسان در نظر بگيرد و طبق قانون بار اول که دانشجو درس را مردود مي‌شود، در معدل او تأثيري نگذارد.

 

براي حذف درس انتخاب شده براي پيش نياز ، هم نياز و مانع جمع در کنار نام درس گزينه‌ي حذف را با علامت تيک انتخاب کرده و با فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه درس حذف مي‌گردد. 

پس از وارد نمودن مشخصات کامل درس با فشردن کليد "ثبت درس " يا کليد " تاييد " در بالاي صفحه اطلاعات درس ثبت خواهد شد.

با فشردن کليد "حذف درس" درس به طور کامل حذف مي گردد.

 

سرفصل‌ها:

براي تعريف سرفصل‌ها و يا تغيير آنها روي لينک سرفصل‌ها کليک کرده تا وارد صفحه آن شويد.

محتواي درس:

محتواي درس مربوط به واحد مجازي مي‌باشد که لينکي بين آنها برقرار مي‌شود.

ثبت نوع شهريه:

کارشناس مالي نقشي در دروس مصوب ايفا مي‌کند که مي‌تواند از جدول شهريه ، نوع محاسبه را انتخاب کند. الويت انتخاب با نوع درس است و اگر مثلاً پايان نامه انتخاب شود، جدول شهريه تأثيري در آن ندارد. همچنين براي شهريه در کلاس هم اين جدول بي‌تأثير مي‌باشد. براي جداول، 8 استثناء وجود دارد و تنها در حالتي اين استثنائات اعمال مي‌شود که نوع درس عادي انتخاب شود و در قسمت جدول شهريه توضيح داده خواهد شد.

همچنين اگر در ليست جستجوي دروس جهت اعمال تغيير بر روي هر يک از آنها کليک کنيد وارد همين صفحه مي‌شود.

8