فهرست
ليست دروس

ليست دروس:

با انتخاب بخش مورد نظر و کليک بر روي لينک ليست همه درس‌هاي بخش وارد ليست آن مي‌شود. همچنين با وارد کردن نام يا شماره درس و يا ليست دروس استثناء شهريه و کليک بر روي لينک مرتبط با آنها جستجو بر اساس فيلترهاي مختلف صورت مي‌گيرد که در تمام موارد پس از جستجو وارد صفحه ليست دروس خواهد شد. 

1

سپس با کليک بر روي هر يک از درس‌هاي ليست نمايان شده وارد صفحه اطلاعات آن درس مي‌شود که مي‌توان تغييراتي از جمله در بخش اصلاحات و مصوبات و دروس پيش‌نياز و ... اعمال نمود. صفحه اطلاعات درس مانند صفحه تعريف درس جديد مي‌باشد با اين تفاوت که بخشي از اطلاعات آن پرشده است.