فهرست
حضور و غياب کلاس

حضور و غياب :

 با انتخاب اين گزينه ليست حضور و غياب کلاس نمايش داده ميشود.

نحوه تکميل ليست حضور و غياب هر کلاس در قسمت  مديريت کلاس  در صفحه کاربري استاد توضيح داده شده است .

1

      توجه :

در صورتي که هنوز دانشجويي در اين گروه نام نويسي نکرده باشد ليست خالي است ، اما اگر دانشجويان در اين گروه ثبت نام کرده باشند و استاد حضور و غياب نکرده باشد ليست دانشجويان نمايش داده ميشود منتها اطلاعات حضور و غياب وجود ندارد و ستون هاي جلسات خالي است .

 

·         اطلاعات موجود در کادر مشخصات کلاس از قسمت مشخصات کلي درس خوانده شده است که به تفصيل در قسمت مشخصات کلاس  توضيح داده شده است .

·         جلساتي از کلاس که با تعطيلات رسمي تداخل داشته باشند و يا از طريق استاد برگزار نشده باشند در کادر مربوطه نمايش داده ميشود.

نکته :

جلساتي که به تصميم استاد برگزار نشده است از طريق گزينه " جلسات برگزاري کلاس و حضور غياب "  اعلام شده است که در مديريت کلاس در صفحه کاربري استاد به تفصيل توضيح داده شده است .

·         از طريق گزينه " زيرگروه  " ميتوان ليست حضور غياب کلاس اصلي  يا زيرگروه ها را مشاهده کرد .

·         در صورتي که تعداد جلسات کلاس زياد باشد از طريق گزينه " جلسات " ميتوان  تمام جلسات را به صورت صفحه بندي شده مشاهده کرد .

·         در نهايت از طريق دکمه چاپ و انتخاب پرينتر موردنظر،  ميتوان از حضور غياب کلاس گزارشي تهيه کرد .

2