فهرست
مشخصات پيام

 

پس از تعيين گيرنده ي پيام  وارد صفحه مشخصات پيام ميشويد که مي توانيد متن و نوع پيام و ... را وارد نماييد.

 1

تاريخ : در اين قسمت تاريخ روز ارسال پيام قيد شده است .

عنوان پيام : براي پيام خود عنوان مناسبي بنويسيد .

افزودن پيوست : يکي از ويژگي هاي مؤثر اين سيستم امکان افزودن (Attach)  فايل به پيام مي باشد. با کليک بر روي لينک " افزودن پيوست " وارد صفحه زير ميشويد که تا 5 فايل و مجموعا تا حجم 30 مگابايت را مي توانيد به پيام خود پيوست کنيد.

2

 

 جهت انتخاب فايل بر روي دکمه " Choose File  " کليک نماييد و فايل موردنظر را از کامپيوتر خود انتخاب کرده و در نهايت دکمه " اتصال فايلها " را انتخاب نماييد .

کاربر گيرنده ي پيام به راحتي مي تواند با کليک بر روي نام فايل در قسمت پيوست، فايل مورد نظر را مشاهده يا ذخيره نمايد.

درصورتي که قبل از ارسال پيام بخواهيد فايل پيوست شده را حذف کنيد کافي است دکمه حذف کنار نام فايل را انتخاب نماييد :

3

 

متن پيام :  متن پيام خود را در اين قسمت بنويسيد .

توجه :

 با انتخاب هر يک از  دکمه هاي " نام فرستنده " يا " واحد فرستنده " و يا " دانشگاه"  در متن پيام ، نام ، واحد و دانشگاه مربوط به فرستنده پيام در متن پيام آورده ميشود.

 

 نحوه ي ارسال پيام : مي تواند به صورت عادي يا فوري انتخاب شود. در صورت ارسال پيام به صورت فوري ،کاربر گيرنده پيام به محض ورود به سيستم صفحه ي پيام را مشاهده مي کند.

نوع پيام : نوع پيام از نظر اهميت به صورت مهم، خيلي مهم و ... قابل تعيين است.

نکته :

در پيام هايي که چند گيرنده دارد درصورتي که تيک " گيرندگان ديگر پيام نشان داده نشوند " زده شود هر گيرنده تنها نام خود را مشاهده ميکند و از ديگر گيرندگان پيام مطلع نميشود .


در نهايت پس از تکميل فيلدهاي موردنياز جهت ايجاد پيام جديد ، دکمه ارسال را انتخاب نماييد .

5