فهرست
پيام ها

 

از اين صفحه براي ارسال پيام و برقراري ارتباط بين کاربران استفاده مي شود.

 امکاناتي که در اين صفحه به کاربران ارائه مي گردد شامل موارد زير مي باشد که در ادامه به تفصيل شرح داده خواهند شد.

امکان ارسال پيام به صورت تکي و گروهي با قابليت ارسال فايل تا حجم 30 مگابايت ،

 امکان مشاهده پيام هاي ارسالي و دريافتي به صورت دسته بندي شده ،

امکان جستجو در ميان پيام هاي ارسالي و دريافتي

 امکان حذف پيام ها به صورت کلي و انتخابي.

6

 

با وارد شدن به صفحه پيام ها در ابتدا پيام هايي که اخيرا دريافت شده به کاربر نمايش داده ميشود که پيام هاي خوانده نشده به صورت رديف سفيدرنگ و پيام هاي خوانده شده به صورت رديف خاکستري رنگ نمايش داده ميشود.

توجه :

در صورتي که بر روي رديف پيام سفيد رنگ ( خوانده نشده ) کليک نماييد و پيام را مشاهده نماييد آن پيام در ليست به رنگ خاکستري ( خوانده شده )  درمي آيد.

همچنين پيامهايي که توسط گيرنده پيام پاسخ داده شده است با تيک سبز رنگ مشخص شده اند .

در سمت راست صفحه گزينه هايي وجود دارد که به تفصيل توضيح داده خواهد شد.

1)      ايجاد پيام جديد :   از اين قسمت جهت ارسال پيام جديد استفاده ميشود .

2)    ليست پيام هاي فوري  : ليستي از پيام هاي دريافتي که نحوه ارسال پيام  توسط فرستنده به صورت " فوري " انتخاب شده است را نمايش ميدهد.

7

 3)      ليست پيام هاي خوانده نشده :ليست پيام هاي دريافتي که هنوز خوانده نشده اند را نمايش ميدهد ، رديف هاي اين ليست سفيدرنگ هستند و زماني که يک رديف مشاهده گردد از اين ليست حذف شده و به ليست پيام هاي خوانده شده اضافه ميگردد و رنگ رديف نيز خاکستري ميشود.

 4)      ليست پيام هاي خوانده شده : ليست پيام هاي دريافتي که خوانده شده اند و به رنگ خاکستري درآمده اند را نمايش ميدهد.

 5)      ليست همه ي پيام ها : ليست تمام پيام هاي دريافتي اعم از خوانده شده ، خوانده نشده ، فوري و... را نمايش ميدهد.

همانطور که گفته شد با کليک بر روي هريک از موارد فوق، ليست پيام هاي مربوطه نمايش داده مي شود . در اين صفحات با کليک بر روي هر رديف مي توانيد متن پيام موردنظر را مشاهده نماييد.

8

 

10

 

  با استفاده از دکمه " پاسخ " ميتوان به پيام دريافت شده پاسخ داد.

با استفاده از دکمه "حذف" ميتوان پيام را حذف نمود.

با استفاده از دکمه " ارسال مجدد "  وارد صفحه انتخاب گيرنده ميشويم و ميتوان پيام دريافت شده را براي کاربر ديگري ارسال کرد.

با استفاده از دکمه "برگشت "به ليست پيام ها در صفحه قبل وارد ميشويد.


جهت جستجو در پيام هاي دريافتي بر روي لينک " جستجو در پيام هاي دريافتي " کليک نماييد :

11

 

کادر زير به صفحه اضافه ميشود :

12

 

 

با وارد کردن يک يا چند فيلد و  انتخاب دکمه جستجو ، تنها پيام هاي مرتبط با فيلدهاي جستجو شده نمايش داده ميشود . پيام هايي که از يک فرستنده خاص دريافت شده يا با موضوع خاص ، متن خاص و يا در تاريخ خاص و يا با ويژگي انتخابي ( خوانده نشده ، فوري يا داراي پيوست ) دريافت شده است قابل جستجو ميباشد.

به عنوان مثال اگر در کادر تاريخ از 01/04/95 تا 20/04/95 را اعلام کرده و دکمه جستجو را کليک نماييم تمام پيام هاي دريافتي در اين تاريخ در ليست پايين صفحه نمايش داده ميشود .

از لينک " بستن جستجو " براي بستن کادر جستجو در صفحه استفاده ميشود .


 

6)     حذف پيام هاي انتخاب شده :  جهت حذف موردي پيام ها ،از ليست پيام ها يک يا چند مورد را تيک زده و اين گزينه را انتخاب و تائيد نماييد.

13

 

 

7)      حذف همه ي پيام ها: با انتخاب و تائيد اين گزينه کليه ي پيام هاي ارسالي و دريافتي کاربر حذف خواهد شد.

14

 

 8)      ليست پيام هاي ارسال شده :   با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه زير ميشويد و کليه ي پيام هاي ارسالي کاربر نمايش داده مي شود با کليک بر روي هر يک از موارد موجود متن پيام نمايان مي شود. جستجو در اين صفحه نيز همانند توضيحات بالا ميباشد .

 15

 

9)      تازه سازي پيام ها  :  از اين لينک به منظور بارگزاري مجدد صفحه و مشاهده ي پيام هايي که از هنگام ورود کاربر به اين صفحه ارسال شده است استفاده مي شود. در واقع به روزرساني ليست پيام هاي خوانده نشده است که در اين صفحه نمايش داده ميشود .