فهرست
درخواست ثبت هزينه

درخواست ثبت هزينه

 هر يک از اعضاي هيات علمي جهت ثبت اسناد هزينه اي خود بايد از اين قسمت استفاده کنند. با کليک کردن بر روي لينک درخواست هزينه در قسمت پژوهشي کادري مانند شکل 1 نمايش داده خواهد شد.

1

شکل 1

تذکر مهم: هنگام کار کردن با اين صفحه حتما بايد از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده کنيد.

در قسمت موضوع تمامي عناوين هزينه اي نمايش داده خواهند شد. از بين عناوين هزينه ها، عنوان هزينه اي مورد نظر را انتخاب کنيد، سپس اعتباري که قصد داريد از محل آن مبلغ سند را پرداخت کنيد انتخاب کرده، مبلغ مورد نظر را وارد کنيد. در صورت تمايل مي توانيد توضيحاتي راجع به سند نيز ثبت کنيد. پس از تکميل اين کادر محاوره اي دکمه تاييد را فشار دهيد. پس از فشردن دکمه تاييد کادري نمايش داده خواهد شد که به عنوان تاييد نهايي مي باشد و در صورت تاييد مبلغ مورد نظر از اعتبار انتخاب شده کسر خواهد شد و سند در سيستم ثبت شده و نامه درخواست جهت پرينت و ارائه به واحد حسابداري نمايش داده خواهد شد. اسناد ثبت شده را مي توانيد در قسمت ليست اسناد هزينه نيز مشاهده نماييد. شکل 2 مراحل گفته شده را نمايش مي دهد.

2

شکل 2