فهرست
CV فارسي

cv فارسي

هر عضو هيات علمي با استفاده از سيستم اتوماسيون آموزشي پژوهشي مي تواند اطلاعات آموزشي و پژوهشي خود را به اشتراک بگذارد. اين اطلاعات علاوه بر سامانه آموزشي و پژوهشي (sess)در سايت دانشگاه شيراز، در قسمت CV اساتيد نيز قابل دسترسي و مشاهده خواهد بود.

جهت مشاهده CV فارسي خود مي توانيد پس از ورود به سيستم در قسمت پژوهشي روي لينک CV فارسي کليک کنيد تا صفحه مربوط به آن نمايش داده شود. (شکل1)

2

شکل 1

در صفحه CV فارسي، همان طور که در شکل 2 مشاهده مي کنيد اطلاعات آموزشي و پژوهشي عضو هيات علمي در قالب فارسي نمايش داده مي شود.

5

شکل 2

همان طور که در شکل2 مشاهده مي کنيد، در قسمت بالاي کارنامه آموزشي پژوهشي استاد يا همان CV استاد، اطلاعات پايه نمايش داده مي شود. در صورتي که تمايل نداريد وضعيت تاهل شما نمايش داده شود مي توانيد در قسمت تنظيمات سي وي نسبت به عدم نمايش آن اقدام نماييد.

تمامي اطلاعات آموزشي و پژوهشي مربوط به بعد از سال 86 در پايين صفحه قابل مشاهده مي باشد. در صورتي که مي خواهيد اطلاعات قبل از سال 86 را مشاهده نماييد در وسط صفحه، بر روي لينک آبي رنگ اطلاعات پژوهشي قبل از سال 86 کليک نماييد.

تذکر مهم: اطلاعات آموزشي به صورت خودکار در فرم سي وي قرار خواهند گرفت، اما اطلاعات پژوهشي مي بايست در قسمت ارتقا/فرصت مطالعاتي، لينک اطلاعات پژوهشي توسط کادر هيات علمي تکميل شود.

تنظيم عدم نمايش در سي وي: با کليک بر روي اين دکمه کنار تمام عناويني که در کارنامه آموزشي و پژوهشي شما نمايش داده مي شود يک جک باکس قرار مي گيرد، هر عنواني از اين ليست که تمايل نداريد در CV شما نمايش داده شود، مي توانيد با قرار دادن يک تيک کنار آن نسبت به عدم نمايش آن اقدام نماييد.

download CV word File: با کليک بر رئي اين دکمه مي توانيد اطلاعات کارنامه آموزشي و پژوهشي خود را در قالب فايل word در اختيار داشته باشيد.