فهرست
امور فرهنگي

امور فرهنگي

ماهيت کلي امور فرهنگي به اين صورت است که از 5 بخش تشکيل شده است: تشکل‌ها، کانون‌ها، انجمن‌هاي علمي و شوراي اسلامي خوابگاه و صفحات پويا. دانشجويان مي‌توانند در هر يک از بخش‌ها شرکت و فعاليت کنند. تعريف موارد فوق توسط مسئول امور فرهنگي صورت مي‌گيرد، سپس دانشجو مي‌تواند طبق ضوابط خاصي در آنها ثبت‌نام کند. همچنين برگزاري مسابقات آنلاين و برنامه‌ها در اين قسمت قرار مي‌گيرد.

6

امور کاربري:

براي بعضي از کارشناسان نام کاربري با عنوان کارشناس فرهنگي تعريف شده است و دسترسي به صفحات ديگر sess ندارند. به همين دليل موارد موردنياز براي کارشناس در اين صفحه قرار داده شده است که هر کدام در بخش مربوط به خود به صورت جداگانه توضيح داده شده است.

نکته: دبيرهاي کارگروه‌هاي مختلف امور فرهنگي مي‌توانند به زيرمجموعه خود پيام ارسال نمايند.

تشکل‌ها:

 تشکلها در واقع بر اساس اساسنامه تعريف مي‌شوند که مي‌تواند متفاوت باشد، بنابراين تعريف واحدي وجود ندارد.

1-    براي ورود ابتدا روي لينک تشکل‌ها کليک کرده و وارد آن مي‌شويم.

2

2-    صفحه جديدي شامل ليست تشکل ها نمايش داده مي شود.

3

3-    در صفحه جديد مي‌توانيد روي تشکل مورد نظر کليک کنيد.

4

انجمن‌هاي علمي: تمامي عمليات مانند تشکل‌ها مي‌باشد.

نکته: انجمن‌هاي علمي در امور فرهنگي داراي ساختار مجزايي مي‌باشند. براي درخواست انجمن بايد روند ديگري را طي نمايند به اين دليل که ساختار سازماني آنها متفاوت مي‌باشد. انجمن‌ها داراي مواردي مانند استاد راهنما، نشريه و ... مي‌باشند. انتخابات انجمن‌ها به صورت کشوري برگزار مي‌گردد زيرا همه زير نظر يک سازمان کشوري مي‌باشند. در سيستم پس از برگزاري انتخابات تحت نظارت يک ناظر از سازمان کل، نتيجه براي سازمان ارسال مي‌گردد. فرآيند درخواست‌هاي آنها متفاوت مي‌باشد زيرا تأييد از سازمان کل را نياز دارد. در انجمن‌ها تنها شوراي مرکزي يا دبير مي‌تواند درخواست دهد. سپس بايد استاد راهنما آن را تأييد يا رد نمايد و يا جهت تصحيح آن را مرجوع کند. پس از تأييد به معاونت دانشکده، معاون دانشگاه، حسابداري و ... ارسال مي‌شود.

کانونها: تمامي عمليات مانند تشکل‌ها مي‌باشد.

شوراي اسلامي خوابگاه: تمامي عمليات مانند تشکل‌ها مي‌باشد.

صفحه‌هاي پويا: در اين بخش مسئول امور فرهنگي مي‌تواند تمام اطلاعات روز را جهت اطلاع تمامي اعضا به نمايش گذارد. در واقع از اين بخش به عنوان تابلو اعلانات استفاده مي‌شود. که در لينک صفحه‌هاي پويا به تفصيل توضيح داده شده است.

اين قسمت شامل سه بخش صفحه ورودي سيستم، پيام روز و لينک‌هاي مرتبط است که پس از ورود به لينک صفحه‌هاي پويا قابل مشاهده مي‌باشد.

نکته: دبيرهاي کارگروه‌هاي مختلف امور فرهنگي مي‌توانند به زيرمجموعه خود پيام ارسال نمايند.

مجوزها:

تمام برنامه‌هاي فرهنگي از جمله برگزاري برنامه، دعوت اساتيد و نخبگان و ... نيازمند طي کردن روند اداري مي‌باشد. تمام روند درخواست برگزاري برنامه به صورت سيستمي انجام مي‌شود. پس از درخواست توسط دبير انجمن و تأييد رياست امور فرهنگي، براي آن دانشجو مجوز به صورت pdf صادر مي‌شود که داراي مهر و امضاء و همچنين شامل شماره اصالت مدرک مي‌باشد.

ليست مجوزهاي منتظر بررسي در صفحه زير به نمايش در مي‌آيد.

براي ورود به صفحه مجوزها بر روي لينک مجوزهاي منتظر بررسي و مجوزهاي بررسي شده کليک نماييد.

7

 سپس به ترتيب با کليک بر روي مجوزهاي منتظر بررسي صفحه زير ظاهر مي‌شود که مي‌توان ليست آن را مشاهده نمود.

8 

پس از بررسي، مجوز مربوطه به ليست مجوزهاي بررسي شده منتقل مي‌شود که با کليک بر روي آن وارد صفحه زير خواهد شد که ليست آن نمايان مي‌شود.

9

مسابقات:

در اين بخش مي‌توان انواع مسابقات آنلاين را طراحي و اجرا نمود. سوالات طراحي شده توسط کارگروه مربوطه، توسط کارشناس مسئول فرهنگي وارد مي‌شود و در زمان خاصي مسابقه برگزار مي‌گردد تا شرکت کنندگان بتوانند پاسخگوي سوالات باشند. همچنين نوع جوايز نيز در سيستم مشخص مي‌گردد. در نهايت خروجي پاسخهاي مسابقه براي مسئول امور فرهنگي ارسال مي‌گردد تا بررسي شود.

نکته: کاربران آزاد هم مي‌توانند در مسابقات شرکت نمايند.

10

براي تعريف مسابقه بر روي + کليک نماييد تا وارد صفحه تعريف مسابقه شود.

برنامه‌هاي فرهنگي:

دانشگاه مي‌تواند برنامه‌هاي مختلفي شامل اردو، فيلم، کارگاه و ... برگزار نمايد. مسئول برگزارکننده پس از دريافت مجوز مي‌تواند برنامه را برگزار نمايد. در واقع پس از مجوز در قالب برنامه در مي‌آيد. سپس داوطلبان شرکت در برنامه مي‌توانند در برنامه ثبت‌نام کنند و اگر نيازي به پرداخت هزينه باشد از طريق درگاه بانک آن را پرداخت مي‌نمايند. سپس براي دانشجو بليط صادر مي‌شود. سپس براي مسئول برگزارکننده ليست ثبت نام کرده‌ها نمايان مي‌شود.

11

با کليک بر روي + وارد صفحه تعريف برنامه فرهنگي مي‌شود.